Autorijschool van der Klip

Geen wachttijden - Gratis Proeflessen - Scherpe prijzen - ook op zondag

Tot 20 mei geen rijles.(bron cbr).

Apr 232020


In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald.
Annuleren examens na 20 mei.


Het CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan. Ook de praktijkexamens voor de auto worden voor de rest van het jaar uit de planning gehaald. Alle kandidaten kunnen deze straks zelf of via de opleider opnieuw inplannen. De gereserveerde praktijkexamens en capaciteit in de categorie A, AM en E achter B worden in overleg met de branche niet geannuleerd. Ook geplande beroepspraktijkexamens gepland na 20 mei as. annuleren we niet.
Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kunnen klanten en opleiders zelf regie nemen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden.


Extra beheersmaatregelen
Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden is het noodzakelijk een aantal aanvullende maatregelen te treffen.
Deze maatregelen passen we zo uniform mogelijk toe. Vanwege onze diversiteit aan examenproducten zal niet alles toepasbaar zijn op elk examen. Waar dat nodig is zijn er varianten op de genoemde maatregelen mogelijk.


Er worden extra beheersmaatregelen toegevoegd aan het kunnen reserveren van bepaalde examenproducten. Dit houdt onder andere in:
• het instellen van een maatregel voor verdeling van examenplekken, om te voorkomen dat er binnen de beperkte capaciteit ongelimiteerd examenplekken worden ingekocht.
• ook reserveren op naam bij praktijkexamens AVD (binnen 5 weken), BE (binnen 2 weken); ook hiermee voorkomen we het ongelimiteerd inkopen van examenplekken.
het machtigen van de rijschool door de kandidaat bij de praktijkexamens A en BE, hiermee wordt oneigenlijk gebruik bij het maken van reserveringen en hamsteren tegengegaan.
De details van deze maatregelen delen we uiteraard voordat we echt gaan opstarten.


Prioriteren examencapaciteit.
We stellen een tijdelijke prioritering vast voor het toekennen van examencapaciteit.
De theorie beroepsexamens krijgen voorrang, gevolgd door de theorie examens B, AM, A en recreatievaartexamens. Bij de praktijkexamens B, BE, AM, A krijgen alle uitgestelde examens voorrang bij de opstart.


Kandidaten brengen we op de hoogte via e-mail, onze website en social media. Houd www.cbr.nl in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens. We geven u binnenkort meer informatie over de verschillende opstartscenario’s.

We hopen op uw begrip voor deze situatie.